Supper Junio

Videos

K.POP #2 : TVXQ - BIG BANG - LEE HIORI - SUPPER JUNIOR - EPIK HIGH
Sau H.O.T K_POP càng phổ biến ở Châu Á. Những Shinhwa rồi tiếp theo là TVXQ với độ phủ sóng toàn Châu Á. YG cũng ra đời 1 trong nhưng boyband tài ...

Playlists

  • Supper junio

  • ADV